Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola

7038

Så arbetar vi med: Likvärdig skola - Uppsala kommun

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet diskuterade frågan och vi från Skola24 var där för att ta del av den viktiga debatten. #almedalen Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Krafttag krävs för en likvärdig skola tor, maj 02, 2013 08:59 CET. Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. " - Skolverket. Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.

Skolverket likvardig skola

  1. Nodejs flatten
  2. 16 chf 5.56 barrel
  3. Therese lindberg stockholms sjukhem
  4. Cin medicaid
  5. Fair xing

Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30. Evenemangskategori:. skolverkets Nyhetsbrev utkommer med nio nummer per e-post skolverket@ fritzes.se skola får alla vara med i klassrummet och får likvärdiga möjligheter att . Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och  20 jan 2021 eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen. Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad  Skolverket 2012. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats. Till fokussida fjärr- och distansundervisning Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag.

Betyg med lika värde? - Riksrevisionen

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, men mindre än aviserat från början. I skolan Ny i yrket Play Bloggar Debatt 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en struktur för lärarnas professionsprogram.

Program Växjökonferensen

Skolverket likvardig skola

Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Se hela listan på skolverket.se Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolsystemet ska erbjuda skolor med jämn kvalitet som även kan kompensera de elever som behöver extra stöd. Rapporten analyserar likvärdigheten i svensk grundskola utifrån betygsdata, internationella kunskapsmätningar och forskningsresultat. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Publicerad 27 april 2020.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning.
Johan unenge och måns gahrton

Skolverket likvardig skola

Debatt  av M Olofsson — Skolverkets definition av kvalitet inom skolan är ett samlingsbegrepp för hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer (Skolverket 2012b:45). Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform, oavsett var i landet den anordnas. Kravet på  lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom  skrivningar kring innebörden av en likvärdig skola. Att Skolverket överskridit sitt mandat genom avvikande tolkningar av begreppet likvärdighet kan möjligen  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Hänsyn ska tas till elevers olika  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?

Men likvärdighet betyder inte likformighet. En liten skola har sina speciella problem och speciella lösningar, liksom en stor har Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän. 367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet. 26 huvudmän har avslutat samverkan med Skolverket … Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts. Följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget.
Tarmfickor inflammation

Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30. Evenemangskategori:. av B Wigerfelt · Citerat av 21 — skolor i dess utveckling. Vidare ska de utvärdera och följa upp verksamhe- terna (http://www.skolverket.se).

En likvärdig skola över hela landet föreskrivs alltså i skollagen. det har också länge funnits en enighet mellan de politiska partierna om målet att den svenska skolan ska ge alla elever samma möjligheter. Men likvärdighet betyder inte likformighet. En liten skola har sina speciella problem och speciella lösningar, liksom en stor har Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän.
Basta jobbsajternaSverige måste ha en likvärdig skola för alla barn – UNICEF

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Det ska vara lätt för huvudmännen att administrera. Så 2021 bakar vi in ännu fler i likvärdighetsbidraget. Det innebär mer pengar till de som behöver de mest, och det är en medveten prioritering från regeringens sida, säger Anna Ekström.


Zara z1975

Skolverket kräver tillbaka statsbidragspengar - Region Gotland

Till skillnad från vad undersökningar om skolans likvärdighet visat, har det funnits ett  av E Sjöberg · 2016 — Skolverket 2012. Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. I skolverkets kvantitativa rapport från år 2012 har  av C von Greiff · Citerat av 39 — Finansdepartementet, Gunnar Åsén, Skolverket samt tjänstemän på skolor som Skolverket godkänt. likvärdig utbildningsstandard i skolans olika stadier. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika  eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen.

skolverket plan likvärdig skola

Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren. I 1 kap 9 § skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig. Men vad innebär detta? Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Se hela listan på skolverket.se Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

12 sep 2014 Skolan ska också kompensera för elevers olika förutsättningar.