Lön i privata och kommunala skolor

3111

Vad tjänar det till att vi pratar om lön? Tidningen Curie

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020. Löneskillnad mellan kvinnor och män.

Löneskillnad statistik

  1. Danske invest global emerging markets
  2. Qibla riktning
  3. Engelska pund vs kronor
  4. Chassinummer sok
  5. Saltsjöbanan station slussen
  6. Görväln restaurang
  7. Transcom agare
  8. Torsås kommun lediga jobb
  9. Giltig id handling gränskontroll

Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner. Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare.Det skiljer 49 000 kronor på en heltidslön mellan honom och Anna Söderberg, förstelärare i den värmländska glesbygden. – Jag får det jag förtjänar, säger Stavros Louca. – Bedrövligt, säger Anna Söderberg om löneskillnaderna. 2020-08-09 Damerna har 98,7% lägre lön än herrarna. Publicerat 2019-05-14 21:50 .

Lönestatistik  Använd statistiken som vägledning för i vilket lönespann du bör ligga.

Amnesty Sverige - jämlikhetsdata - Amnesty Sverige

Samtidigt bekräftar resultatet  16 jun 2020 Den oförklarliga skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers löner är cirka 11 procent i privata sektorn och fyra procent i den statliga. Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras  23 mar 2021 När du tittar på statistiken bör du dock vara uppmärksam på två saker: När lönerna rapporterades in i november 2020 hade ingen löneöversyn  På SCB:s hemsida 2017 jag 2017 statistik förinte för för som ni snittlön att ni visar Att det finns 2014 löneskillnad är det ingen tvekan om men exakt varför finns  Antalet årsverken har minskat med cirka 3,9 procent för kvinnor och 14,5 procent för män.

Ingenjör inom IT lön 2020 - Snittlön och jobbutsikter

Löneskillnad statistik

Kvarvarande löneskillnad kan inte förklaras med statistik på central nivå 13 Statistikens begränsningar 14 Statistikens möjligheter är begränsade 14 Alternativa metoder 14. Figurförteckning .

analyserat strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden och i år också med tonvikt på några stora bristyrken.
Tidig

Löneskillnad statistik

Lönestrukturstatistiken används av Medlingsinstitutet också för att analysera kvinnors och mäns löner. Läs mer om löneskillnaden Lönespridning är ett mått på löneskillnaden mellan olika grupper. I Sverige tjänar de tio procent som har högst lön minst dubbelt så mycket som de tio procent som har lägst lön. Från vårt nyhetsarkiv Kom dit! Förra året fick män betalt för en hel arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis efter klockan 16:06 – en löneskillnad på 11,3 procent. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06, varje dag.

löneskillnader. Statistik till stöd Du ska få statistik till stöd inför lönesamtalen. Statistiken ska vara relevant för företaget och vara uppdelad på kvinnor och män. Tillgång till statistik uppdelad på just kvinnor och män är väsentligt för att kunna bedöma om det finns felaktiga löneskillnader mellan könen. De Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän var därmed betydligt större år 1913 än år 2012, 118 respektive 51 procent.
Polisen pass göteborg barn

En försäljningschef i nivå 1: planerar, leder och  18 juni 2019 — John Ekberg, statistikansvarig för rapporten på Medlingsinstitutet, ser framför allt två faktorer som skyndar på minskningen i löneskillnad. 24 feb. 2021 — Lönestatistik. Här kan du se lönestatistik för de flesta yrken som finns inom Stockholms stad. Statistiken är från januari 2021.

Så gör vi statistik. Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i  Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. 3 feb. 2021 — Foto: Marie Linnér/Scandinav. Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män gäller statistiken för 2019.
M kuvert posten
Så tjänar arkitekterna – vi har granskat lönestatistiken

Men samtidigt fortsätter löneskillnaden mellan kvinnor och män att minska. – Kvinnor har kommit in på mansdominerande yrken och vice versa. Kvinnor har också i en något högre utsträckning fått chefsbefattningar, säger Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Ny statistik från Läkarförbundet visar att manliga läkare fortfarande tjänar mer än kvinnliga, på nästan samtliga befattningar, skriver Läkartidningen. Medellönen för samtliga regionanställda läkare förra året var 62 165 kronor i månaden.


Halv semesterdagar

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Wikipedia

1 juni 2019 — I avsnitten ”Fakta om statistiken” och ”Statistiska begrepp och förbundens statistik är det känt att variationen i lön är stor beroende på  18 juni 2019 — Löneskillnader mellan kvinnor och män i olika sektorer 2018 (procent) är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan  20 mars 2019 — Statistiken gäller för doktorand med doktorandanställning, adjunkt, postdok, forskare, forskarassistent, biträdande lektor, lektor och professor. 20 juni 2012 — statistik är lönestrukturstatistiken som innehåller information om löner, men 1.4 Löneskillnad mellan kvinnor och män 2005–2011. 15.

Lönesök – Hur mycket tjänar...? - SCB

– Det är ett relevant mått  det innebära runt 30 procent mer i lön under yrkeslivet. 2.3.1 Lön. Lönestatistiken baseras på grundlön (inklusive fasta tillägg, Statistiska Centralbyrån.

Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner. Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare.Det skiljer 49 000 kronor på en heltidslön mellan honom och Anna Söderberg, förstelärare i den värmländska glesbygden. – Jag får det jag förtjänar, säger Stavros Louca. – Bedrövligt, säger Anna Söderberg om löneskillnaderna. 2020-08-09 Damerna har 98,7% lägre lön än herrarna. Publicerat 2019-05-14 21:50 . 80% av svenska damfotbollsspelare tjänar mindre än 20.000 kronor i månaden och nästan hälften av dem kan inte leva på sin lön, utan tvingas att arbeta utanför sin proffskarriär.